Web Hosting Tốt – Đưa Thương Hiệu Lên Mạng Với Hostinger

 • Không giới hạn số lượng website

 • Không giới hạn tài khoản email

 • Không giới hạn băng thông

 • Tên miền miễn phí & chứng chỉ SSL miễn phí

 • 4X tài nguyên được phân bổ

 • Không giới hạn số lượng website

 • Không giới hạn tài khoản email

 • Không giới hạn băng thông

 • 4X tài nguyên được phân bổ

 • Miễn phí 1 SSL Certificate

 • LiteSpeed Cache

 • Tăng Tốc WordPress(LSCWP)

 • Cloudflare Protected Nameservers

 • Tích hợp Github

 • Hỗ trợ 24/7/365

 • Đảm bảo 99.9% Uptime

 • Quản lý DNS

 • Quản lý truy cập

 • MySQL database không giới hạn

 • 100 Subdomains

 • Không giới hạn tài khoản FTP

 • Không giới hạn Cronjobs

 • Tên Miền Miễn Phí

 • Truy cập SSH

 • Backup hằng ngày

 • Source