Vietnam Host, Cheap Web Hosting, Best Web Hosting in Linux Server

October 6, 2020

TRADE FAIRS

SERVICES

e-marketplace for online business

      

Information

 
 
 
 
 
 
• Vietnam Hosting Service
 
Linux Hosting Server
 

Linux Personal Plan

 

Linux Business Plan

 $2/Month

 

 $4/Month

. 20 Mb disk space
. 500 Mb data transfer

. 5 POP3 Email
. Web mail support
. Auto responder

. OC3 Connectivity
. 99.9% Uptime Guarantee
. 01 FTP account

. PHP support
. 01 MySQL database

–>Register now

 

. 50 Mb disk space
. 1500 Mb data transfer

. 20 POP3 Email
. Web mail support
. Auto responder

. OC3 Connectivity
. 99.9% Uptime Guarantee
. 04 FTP account

. PHP support
. 02 MySQL database

–>Register now

 

Linux Advanced Plan

 $7/Month

. 100 Mb disk space
. 5000 Mb data transfer

. 50 POP3 Email
. Web mail support
. Auto responder

. OC3 Connectivity
. 99.9% Uptime Guarantee
. 07 FTP account

. PHP support
. 05 MySQL database

–>Register now

 

Giải thích các thông số:

. Disk space:   Dung lượng lưu trữ web.
. Data transfer:   Băng thông (lưu lượng truy cập qua website).
     
. POP3 email:  

Cơ chế mail cho phép gửi nhận gửi/nhận email thông qua các chương trình như Outlook Express, Microsoft Outlook, …

. Web mail:   Gửi nhận email thông qua đường web, giống như Yahoo mail, Hotmail,…
. Auto responder: Hệ thống tự động trả lời của email.
. OC3 Connectivity: Cổng kết nối Internet của máy chủ, OC3 tương đương 155 Mbps.
. Uptime Guarantee: Thời gian hoạt động của máy chủ.
. FTP account: Thông số tài khoản + mật khẩu dùng để cập nhật website.
. PHP support Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình web động PHP.
. mySQL database Cơ sở dữ liệu mySQL.
. ASP.NET support Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình web động ASP.NET
. MS-SQL database Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

 

Nếu Quý khách có vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email eco@netnam.vn hoặc điện thoại 04- 5735928 để được hướng dẫn thêm.
 
Công ty ECO cung cấp dịch vụ lưu trữ website chất lượng cao, thuê chỗ website trên máy chủ Linux, dịch vụ thuê chỗ chuyên nghiệp, vietnam host, vietnam hosting, hosting in viet nam, webhosting, Unix server, Unix, Host,Window, bestshosting, vietnam web hosting, unlimited web space
Featured Products  
Name: Bowl
Code: BVN 055
Make: Xuanthuy Ceramic Co.,ltd
Battrang ceramic, Vietnam

Order now!

     
Name: Black Thai blankets and cushion covers
Code: Craftlink0110
Make: Craftlink Vietnam
Hanoi, Vietnam

Order now!

     
Click here to large! Name: Home Furniture
Code: PK-MQ 1
100% made of solid wood
Wood: Rose wood, Mahogany
Make: My A Furniture

Order now!

 

About Us | Site MapFeedback | Advertise | Contact Us | Link to Us

 
 

Today 

 

Vietnam Hotels

  
 Advertisement
 

Source