VB.NET Experts in Trinidad and Tobago Për Punësim

June 23, 2021

  • Punësoni     risharde Punësoni     risharde Hi! Thanks for taking the time to view my profile! Firstly, I am a versatile solution specialist with over 15 years of extensive experience in web design and administration (PHP, HTML5, CSS, Javascript, SQL, Java, Perl, Visual Basic, cPanel, Virtualmin, LAMP Stacks, Apache, Drupal, WordPress and Joomla). I only… më shumë Hi! Thanks for taking the time to view my profile! Firstly, I am a versatile solution specialist with over 15 years of extensive experience in web design and administration (PHP, HTML5, CSS, Javascript, SQL, Java, Perl, Visual Basic, cPanel, Virtualmin, LAMP Stacks, Apache, Drupal, WordPress and Joomla). I only work on jobs in which I can deliver customer requirements and so if you’re reading my profile connected to a bid, then it means I can deliver your requirements! I think outside of the box and integrate based on my extensive programming experience. I am also the developer of WHMSuperb cPanel plugins ranging from online Radio to WordPress cPanel administration and automated Apps Installer. I also do web development and fixing of both WordPress and Drupal websites but can support any website coded in PHP. If you have a problem with your website or server, I’ll solve it for you! Feel free to contact me today so I can resolve your issues and save you money! më pak
  • Punësoni risharde

Hej , ja disa profesionistë freelancer jo online

Hej , ja disa profesionistë freelancer jo online që përputhen me “”

Sponsorizuar:
Shfaquni në krye të faqes për këtë aftësi, për 7 ditë! Vetëm 10 nga ju mund të sponsorizojnë veten, dhe 3 shfaqen në të njëjtën kohë.

Thekso:
Bëni që profili juaj të dallohet për këtë aftësi, me një theksim, dhe bini në sy të sa më shumë Punëdhënësve!

(çmimet nuk përfshijnë TVSH)

Punëso profesionistët më të mirë Freelancer me Aftësi të Ngjashme

Kërkoni Freelancer sipas vendndodhjes

Source