UCUZ HOSTÝNG UCUZ HOST UCUZ BAYÝÝ PAKETÝ UCUZ RESELLER UCUZ WÝNDOWS2003 SERVER ASP HOSTÝN ÇOK UCUZ PHP HOSTÝNG COLD FUSÝON HOSTÝNG COK UCUZ TÜRKÝYENÝN EN UCUZ HOST VEREN SAYFASI EN UCUZ HOST SINIRSIZ EMAÝL BÝZDE EN UCUZ BAYÝ PAKETÝ BÝZDE EN UCUZ WÝNDOWS 2003 SERVER BÝZDE KALÝTELÝ UCUZ HOST BÝZDE 4 ÝÞLEMCÝLÝ PENTÝUM DÖRT ÝÞLEMCÝLÝ SERVERLAR BÝZDE UYDU YAYINI BÝZDE

June 2, 2021

» ucuz radyo hosting, ucuz shoutcast radyo, ucuz host

Radyo Hosting whmsonic son sistem çok ucuz

100dinleyicili radyo yýllýk 100tl veya aylýk 10tl

50 dinleyicili radyo hosting yýllýk 50tl

30 dinleyicili radyo hosting yýllýk 30tl

» Ucuz Reseller , iyi reseller, kaliteli reseller, cheap reseller, ucuz bayii hosting ,ucuz host

Kampanya Cloud Bulut Sýnýrsýz Bayii Paketi;

-Sýnýrsýz Bayi Hosting (whm cpanel) yýllýk 300tl

-Sýnýrsýz Cloud Bulut Hosting (cpanel)  yýllýk  100tl php 5.5 php 5.4 php 5.3 php 5.2 istediðiniz versiyonu cpanelden seçip istediðiniz zaman deðiþtirebilirsiniz, php nin tüm riskli ve normalde hosting firmalarýnýn müsade etmediði modüllerinide kullanabilirsiniz.

-Yüksek sistem kaynaðý kullanan siteler için cloud üzerinden özel cpu ram tahsis edilir, kullandýðýnýz sistem kaynaðý kadar ödeme yaparsýnýz, vps, vds almadan cpanel lisans parasý ödemeden büyük siteler aylýk 50tl den baþlayan fiyatlarla host edilir.

-Müthiþ Kullanýcý Haklarý Sadece Bizde;

Cloud Bulut sunucularýmýzda tüm siteler ayrý kulvarda koþtuklarýndan(vds benzeri) dolayý güvenlik maksimumdur, ayrýca tüm müþterilerimize kendi php.ini dosyalarýný düzenleme hakký verilmektedir, isteyen her müþteriye cgi ve ssh gibi normal hostlarda olmayan haklar istekleri doðrultusunda verilir.Ýsteyen müþterimiz safe mode off yapabilir veya riskli tüm php özelliklerini kullanabilir.(file upload,register globals,exec……)Ayrýca herhangi bir siteye saldýrý olmasý veya site hacklenmesi gibi durumlarda diðerleri etkilenmemektedir.

-Farklý ip yýllýk 12 euro dur, bayilik alan müþterilerimiz her sitelerini farklý ip de host etmek isterseler ip baþýna yýlda 12 euro ödemelidirler. Yine normal müþterilerimiz birden fazla sitelerini host ücreti haricinde yýllýk 12 euro fark ödeyerek farklý ip lerde host edebilirler.

» Ucuz vps , Kaliteli vps , iyi vps , cheap vps ,vps reseller, vps bayilik , ucuz vps linux ,ucuz vps windows, kaliteli windows 2003 vps, cpanel vps

Hypervm xen vds’lerimiz aylýk 10tl den baþlýyor.

*istendiði anda iþletim sistemi 1 týkla deðiþiyor.

*windows 2003 veya 32 ,64 bitlik deðiþik linux ,centos,fedora,debian,ubuntu,gentoo,slackware

*Intel W3520 8*2,67 (8 cpu lu server)

*Almanya berlin ,1gigabitlik son teknoloji hat

1gb ram 100gb alan aylýk 100tl

500mb ram 50gb alan aylýk 50tl

256mb ram 25gb alan aylýk 25tl

128mb ram 15gb alan aylýk 15tl

64mb ram 10gb alan aylýk 10tl

– Sýnýrsýz Oda,100gb Dosya alaný,web sitesi, Team Talk Sesli Sohbet Sistemi Aylýk 100tl ,Team Talk videolu kameralý veya sadece sesli sistem konferans odalarýnda görme engellilere %50 indirim yapýlmaktadýr. Firma içi tele konferans, canlý konser yayýný, canlý vaaz ve sohbet yayýný, canlý Tv yayýný, canlý düðün veya benzeri spor müsabakasý yayýný gibi her türlü sesli ve görüntülü iletiþimde kullanýlabilir. Özel ders ve eðitim amaçlýda team talk sesli sohbet sistemini deðiþik görme engelli dernekleri ve organizasyonlarý kullanmaktadýr.

 

 

iletiþim :msn:alibal@turkiyespot.com-icq:97428900 yahoo messenger:toplumesajci gtalk:turkiyespot@gmail.com skype:www.turkiyespot.com1

Source