Nhân vật ảo nổi tiếng cạnh tranh với ngôi sao thật

April 10, 2021

Marketing Chiến Lược là trang web chuyên đề Marketing và Bán Hàng đầu tiên bằng Tiếng Việt, được phát triển bởi TINH HOA QUẢN TRỊ từ 12-2002.
ĐC: 76 Hoa Cúc, P7, Quận PN, TP. HCM. Tel: (84 28) 3636 9946, Email: contact@tinhhoaquantri.com.

Source