Dedicated Server เช่า server Dedicated Hosting เช่าซื้อ server

March 29, 2021

Dedicated server เช่า server เช่าซื้อ server

server ส่วนใหญ่ราคาแพง บางครั้งเราจึงต้องหา เช่า server หรือ เช่าซื้อ server (เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า dedicated server หรือ dedicated hosting) เพื่อที่จะไม่ต้องออกเงินก้อนในการซื้อ server เช่าซื้อ server จะต่างจากเช่า server ตรงที่เมื่อครบสัญญาเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่า server จะจ่ายเพียงค่าวาง server เท่านั้น บริการเช่า server หรือ เช่าซื้อ server ต่างจากบริการ colocation ตรงที่เราไม่ต้องจัดหา server มาเอง เราควรเลือก เช่า server หรือ เช่าซื้อ server กับผู้ให้บริการ hosting ที่น่าเชื่อถือและบริการลูกค้าดี เพื่อที่จะได้ใช้บริการ dedicated server ได้อย่างราบรื่น Hostneverdie ให้บริการ เช่า server และ เช่าซื้อ server ในรูปแบบบริษัท มีบริษัทชั้นนำไว้วางใจใช้บริการกับเรามากมาย

Source